Academic Calendar 2019 – 2020

Fall Calendar

September 2-4 ....................................................Registration and Orientation

September 10 .............................................................Fall Semester Begins

September 13 - 14 ................................................................Rosh Hashana

September 22 - 23...................................................................Yom Kippur

September 25 - October 7 ......................................................Sukkos Vacation

December 9-14 ...............................................................Chanukah Vacation

December 15 ....................................................................School Resumes

January 21 - 28 ..............................................Fall Semester Final Examinations

January 28...........................................................Last Day of Fall Semester

Spring Calendar

January 25 - 28............................................................Spring Registration

February 1..............................................................Spring Semester Begins

March 24 27..............................................................................Purim

April 10 - May 2...............................................................Pesach Vacation

May 3 ..........................................................................School Resumes

June 10 - 14 .................................................................Shavuos Vacation

June 15..........................................................................School Resumes

June 15 - 23................................................Spring Semester Final Examinations

June 23............................................................Last Day of Spring Semester

Print Friendly and PDF